Üzümcü , Medikal alanındaki yarım asırlık tecrübesi ve dinamik çalışanlarıyla 100'den fazla ülkede birçok projede yer aldı .

MENÜ

2 Yıl Önce

Ameliyathaneler dışarıdan bakanlar için hep gizemli alanlardır, çoğunluk için de ürkütücü. Çalışanlar dışında hiç kimse ameliyathanelere gelirken güle oynaya gelmez. Oysa ameliyathanede çalışan cerrahlar, anestezi uzmanları, anestezi tekniker ve teknisyenleri, ameliyathane hemşireleri ve yardımcı sağlık personeli için hiç de zor yerler değildir. Çoğunlukla önceden belirlenen bir program içerisinde işler organize bir şekilde yürütülür. Hangi hastanın hangi saatte ameliyata gireceği, hangi doktorun hangi hastasını ne zaman ameliyat edeceği, hangi hastaya hangi anestezi uzmanı tarafından nasıl bir anestezi yöntemi uygulanacağı, ameliyat sonrası hastanın servise mi yoksa yoğun bakıma mı çıkarılacağı gibi birçok soru önceden cevaplanmış haldedir. Bu düzenin sağlanması için ameliyat edilecek hastaların en az 24 saat önce anestezi polikliniğinde bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmesi, bir sürprizle karşılaşmamak için ameliyat öncesi gerekli tahlillerin yapılması, ihtiyaç halinde başka branş hekimlerinin görüşlerinin alınması, hastaların veya hasta yakınlarının uygulanacak anestezi yöntemleri hakkında bilgilendirilerek onaylarının alınması, hastaların ameliyat öncesi en az 6-8 saat aç kalmalarının sağlanması çok önemlidir. Tabii bunların dışında hiç hesapta olmayan bazı gelişmeler de olmuyor değil. Acilen ameliyata alınmasına karar verilen bir hastanın apar topar ameliyata alınması, o anda ameliyathanede uygun bir odanın var olup olmaması, ameliyat sırasında beklenmedik kanama, organ yaralanması vb. istenmeyen olayların çıkması buna örnek olarak verilebilir.

Ameliyathanelerin Fiziki Yapısı

Ameliyathane girişinin tek kapıdan ve kontrollü olması gerekmektedir. Ameliyat odası sayısı, cerrahi kliniklerdeki yatak sayısına göre ayarlanmalıdır (her 25-30 yatağa bir oda). Ameliyathanede üç farklı alan (steril alan, temiz alan, temiz olmayan alan) olmalıdır. Steril alan, ameliyat odaları ve steril aletlerin hazırlandığı odalardan oluşur. Temiz alan, ameliyat odalarına giden koridorlar, preoperatif ve postoperatif hasta takibinin yapıldığı odalar, dinlenme odaları, steril depolardan oluşur. Temiz olmayan alanlar ise hasta bekleme odaları, ayılma odaları, lavabolardan oluşur. Bu alanların birbirinden ayırımının tam olarak yapılması gereklidir. Personelin bu alanlar arasında geçişi kontrollü olmalıdır. Steril malzemeleri depolandığı odalar temiz olmalıdır ve bu malzemeler ağzı kapalı dolaplarda saklanmalıdır. Steril malzemeler ile kullanılmış malzemeler aynı ortamda bulunmamalıdır. Steril malzemelerin ameliyathaneye taşınmasında ağzı kapalı arabalar kullanılmalıdır.

Ameliyathanede Hangi Tıbbi Cihazlar Bulunur?

Ameliyathanelerde kullanılan tıbbi cihazlar o hastanede yapılan ameliyatlara göre değişiklik gösterse de bazı tıbbi cihazlar ameliyathanelerin olmazsa olmazlarıdır. Bunlar sırasıyla; Ameliyat Masası, Ameliyat Tavan Lambası, Cerrahi Aspiratör, Anestezi Cihazı, Hasta Takip Monitörü, Defibrilatör, Elektrokoter, İnfüzyon Pompası gibi ürünlerden oluşmaktadır. Ameliyathaneler de yer alan Paslanmaz Çelik Hastane Ekipmanları ve Cerrahi El Aletleri de ameliyathaneleri tamamlayan ve oldukça büyük öneme sahip yardımcı ekipmanlardır.

Ameliyathanelerde Hayat